UlaanbaatarUlaanbaatarDarkhan Mon - Fri 09:00-18:00 +(976) 70109833 Mon - Fri 09:00-18:00 +(976) 70375977
sales@ensada.mn

2013

Борлуулалтын дараах үйлчилгээний хэлтсийг бусад үйлдвэрлэгчдээс импортолсон тоног төхөөрөмжийн Энсада Сервис нэртэй бие даасан үйлчилгээний компани болгон өөрчлөн байгуулав.