New Holland CX 6080

New Holland CX 6080

2,000 хүртэлх га-д ажиллах хүчин чадал бүхий Европт хамгийн өргөн тархсан New Holland үйлдвэрийн CX 6080 загварын комбайн нь танд цаг хожин бүтээмжээ дээшлүүлэх боломжийг олгоно.

Техникийн ерөнхий үзүүлэлтүүд:

Хүчин чадал 272 м.х.
Түлшний зарцуулалт /1 га/ 6-8 литр
Түлшний багтаамж  580 литр
Өдрийн бүтээмж /12 цагт/ 60-80 га (6 метр жаткаар)
Будааны бункерийн багтаамж 8,000 литр

Буцах