Case IH PTX600

Case IH PTX600

Case IH PTX600 хавагч нь хөрс нэвтрэлт болон оновчтой ажиллагаагаараа таны хөрс боловсруулах хүсэлт хэрэгцээнд лавтай нийцэж чадна. Түүний хоолой бүхий хүнд даацын эх бие нь хатуу хөрсийг боловсруулж, хаягдлыг хялбар гадагшлуулах зориулалтаар загварчлагдсан юм. Мөн ямар ч хэлбэрийн гадаргуу дээгүүр чөлөөтэй ажиллах чадвар нь харьцаалагдашгүй. Та PTX600 нь хөрсийг гүнзгий гэгч нь боловсруулна гэдэгт итгэлтэй байж болно. Тохируулахад хялбар нэг цилиндр дээр суурилагдсан удирдлага, болон параллель лифтнүүд нь техникийн өргөний дагуу жигд ажиллагааг ханган ажиллахад туслана. Case IH PTX600 нь зөвхөн ажил үүргээ зөв зохистой гүйцэтгэхийн тулд бүтээгдээгүй, тэр үүнийг жил бүр хийхийн тулд бүтээгдсэн. Бат бөх чанар, найдвартай ажиллагаа нь PTX600 хавагчийн гол үзүүлэлтүүд. Тэр урт удаан хугацааны туршид ашиглагдахаар бүтээгдсэн!

Буцах