Case IH Patriot 3230

Case IH Patriot 3230

Тохиромжтой үеийг тохиолдуулж, тариан талбайдаа ургамал хамгааллын бодис цацах шаардлага гарах үед танд ажиллахад бэлэн бодис цацагч хэрэг болно. Та бодис цацагчаа байнгын найдвартай ажиллагаатай, талбайн тань бүхий л өнцөг буланд хүрч чаддаг, мөн аль ч улиралд саадгүй ажилладаг байлгахыг хүснэ. Тэгвэл өнөөдрийн Patriot ургамал хамгааллын бодис цацагчид нь таны хүсэлт хэрэгцээнд төгс нийцэхээр бүтээгдсэн юм. Технологи, инженерчлэл, болон туршлага энэ бүгд нийлж таны ургацыг эрүүл байлгаж, таны ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх болно. Энэ бол Case IH-ийн Агрономик Загвар.

Хүчин чадал 220-240 м.х.
Хөдөлгүүр 6.7 л
Цилиндрийн тоо 6
Түлшний сав 454 л
Хурд баригчтай
GPS-тэй
Бүхтөрлийн хяналтыг кабинаас хийх боломжтой

Буцах